ایربگ، یونیت ایربگ

ایربگ، یونیت ایربگ

ایربگ یا کیسهٔ هوا بعد از کمربند ایمنی، موثرترین عامل ایمنی و بازدارنده خطرات جانی در تصادفات خودروها به حساب می آید و به عنوان دومین وسیلهٔ ایمنی خودرو ها نقش محوری دارد.

در حال نمایش 7 نتیجه

در حال نمایش 7 نتیجه